Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ataga
6080 e18e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
ataga
5258 f184
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
ataga
Wszyscy chcą naszego dobra, nie dajmy go sobie zabrać
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
ataga
Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak
— Grażyna Jagielska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
ataga
8000 36c6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
ataga
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalaami malaami
ataga
7986 896f
Reposted fromnorwegianwood norwegianwood viamalaami malaami
ataga
Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro.
— Maria Czubaszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalaami malaami
ataga
8237 b1bb 500
Reposted fromLukilukister Lukilukister viamalaami malaami
ataga
2673 a132 500
Reposted fromyveee yveee viamalaami malaami
ataga
5696 a6d2 500
Reposted fromjazziee jazziee viamalaami malaami
ataga
Nie urodziłeś się tylko po to, aby całe życie płacić rachunki i umrzeć. Pytanie, czy wiesz po co? Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.” I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Piotr C.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamalaami malaami
ataga
9464 9d18 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamalaami malaami
ataga
3844 cce5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamalaami malaami
ataga
5748 17be
Reposted fromskrzacik skrzacik viamalaami malaami
ataga
Jak kto naprawdę kocha, to mu słowa niepotrzebne. Ty sobie, dziecko, zapamiętaj, że w miłości słowa nic nie znaczą. W miłości to sam człowiek się liczy, a nie jego gadanie.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalaami malaami
ataga
Pamiętaj, jesteś kobietą nie książka, którą może odstawić na półkę gdy się znudzi i wróci kiedy znowu przyjdzie mu ochota.
Reposted fromniewychowana niewychowana
ataga
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum vianiewychowana niewychowana
ataga
5343 82db 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
ataga
5416 2ed4 500
Reposted fromroxanne roxanne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl