Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ataga
9094 942e 500
Reposted fromgosiao gosiao viapadadeszcz padadeszcz
ataga
Zawsze mówiłem, że dla każdego człowieka istnieje zbiór słów, zdanie, które może go zniszczyć.
— Philip K. Dick, Valis
Reposted fromyoursway yoursway viapadadeszcz padadeszcz
ataga
To co po nas zostaje, to energia z relacji z drugim człowiekiem. Ważne, co zostawiliśmy z siebie w innych.
— Lidia Popiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaEldharjarr Eldharjarr
ataga
Ciągle widzę w sobie jakiś błąd
— Artur Rojek
Reposted frominpassing inpassing viaEldharjarr Eldharjarr
ataga
"Nieporozumienia wyjaśnione prowadzą do poznania i do większego porozumienia – nie wyjaśnione zatruwają ośrodki istotnych uczuć w sposób nieznaczny i następnie wywołują obcość przy pozornej bliskości".
Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony (1923-1927)
Reposted fromhrafn hrafn
ataga
9619 1520 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viahrafn hrafn
ataga
 
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viahrafn hrafn
ataga
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahrafn hrafn
ataga
7989 adfd 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahrafn hrafn
ataga
7832 c9dd 500
Reposted frompiehus piehus viahrafn hrafn
ataga
7964 0064 500
Nick Sullo
Reposted fromhrafn hrafn
ataga
Nie słuchaj tych wszystkich kłamstw. Tego całego pierdolenia bez pokrycia. Tych pustych słów wypowiadanych przez osobę, której tak naprawdę zwyczajnie na Tobie nie zależy.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahrafn hrafn
ataga
0556 b782 500
Reposted fromhrafn hrafn
ataga
Ludzie próbują udawać, że ból na nich nie działa, ale nikt sobie z nim nie radzi. Wszystko złe, co robimy w życiu, bierze się z jakiegoś bólu. 
— James Frey - Ostatni testament.
Reposted fromnutt nutt viahrafn hrafn
ataga
1454 c983
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viahrafn hrafn
ataga
Doświadczenie osobiste życia jest zasadniczo niewymienne i to aż do nieprzekazywalności
— Lem
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viahrafn hrafn
ataga
3802 7499 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaavooid avooid
ataga
Zostań dzisiaj świętym Mikołajem. Sposobów jest tysiące. Uśmiechnij się, zamiast nosić głowę w chmurach ; zauważ, zamiast patrzeć na czubek własnego nosa; pochyl się zamiast ignorować; uszanuj,zamiast lekceważyć; kochaj,zamiast nienawidzieć.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaavooid avooid
ataga
Nie angażuj się w związek z kimś, kto patrzy w innym kierunku niż Ty. Nie staraj się dotrzymywać mu kroku, zaczekaj na kogoś kto chwyci Cię za rękę i pójdziecie razem, w stronę wspólnych marzeń.
— "Śladami miłości"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaavooid avooid
ataga
Reposted fromdzony dzony viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl