Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ataga
9918 817c
ataga
9854 f7ce
Niepokojąco prawdziwe.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viarybasferyczna rybasferyczna
ataga
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaataszka ataszka
ataga
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
ataga
3568 2200 500
ataga
Wyczucie czasu może nas uratować lub zniszczyć.
— L.J. Shen - "Odcień północy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
ataga
4041 48ce 500
Mario De Biasi, Milan, 1953
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaaisajo aisajo
ataga
7662 accb
Reposted fromkarahippie karahippie viaaisajo aisajo
ataga
Czasem jakiś gest, czyjeś słowo, pytanie albo to, co przed chwilą przeczytaliśmy, zobaczyliśmy czy usłyszeliśmy, przypomina nam, że jest tam w środku coś, co uwiera, co sprawia, że nie czujemy się kompletni, pełnowartościowi.
https://www.anywhere.pl/914/basta-czyli-kiedy-powiem-sobie-dosc/?fbclid=IwAR30FIic9ILWBzgYPtpsAG9ZvRgSMPhAXfAQn6N19zHzDII2yRf6Hbb6Jsc
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
ataga
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
ataga
Nienawidzę, gdy ktoś ocenia moje czyny kończąc słowami - kiedyś byłaś inna. Nie twierdzę, że nie ma racji. Przyznaję szczerze i z pokorą, że to prawda, ale jestem też w pełni świadoma tego, że teraz jestem taka, jaka właśnie być powinnam.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
ataga
4000 9092 500
Reposted fromsoftboi softboi viaMsChocolate MsChocolate
ataga
Co mnie kręci u facetów? Nielukrowana prawdziwość. Dosłownie! Nawet dupek z parszywą osobowością, jest w stanie mnie zaintrygować, tym że potrafi się przedstawić po imieniu. Pozoranci i uzurpatorzy są zdecydowanie mniej warci, bo trzeba mieć strusie jaja, żeby nie kryć swojego prawdziwego Ja.
— Marta Tatka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
ataga
5574 6725 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
ataga
8101 3b12
Reposted fromEtnigos Etnigos viafilmowy filmowy
ataga
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamhsa mhsa
ataga
7989 c01a 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viacachalot cachalot
ataga
0147 5220 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaadia adia
ataga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl