Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ataga
-Ciągle się uczę.
-Czego na przykład?
-Jak to czego. Kontaktów międzyludzkich. Ciągle się uczę, że ludzie to skurwysyny.
— Ela
Reposted fromwstydem wstydem viakotfica kotfica
ataga
3889 eeec 500
Reposted fromMeely Meely viaawakened awakened
ataga
ataga
Spałam, ale tak naprawdę to nie był sen, tylko podziurawiony pobudkami letarg; co kilka minut wybudzała mnie transmisja z jawy, komunikat przypominający o tym, że tym razem koszmar nie jest snem.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viaafraidoflife afraidoflife
ataga
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

ataga
Człowiek czasem ma już dość uciekania. Świat się staje bardzo mały, kiedy nie masz się gdzie podziać.
— Carlos Ruiz Zafón "Więzień Nieba"
ataga
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
ataga
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozeczkowa pozeczkowa
ataga

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viapani-magdalena pani-magdalena
ataga
9455 e23c
Reposted fromdarkanes darkanes vianothingforyou nothingforyou
ataga
8272 9180 500
Reposted fromOFFka OFFka vianothingforyou nothingforyou
ataga
Była tak zwaną 'trudną osobą'. Jak dodatkowe zadanie na szóstkę. Jak jolka w sobotniej gazecie. Przyjaciele twierdzą, że mówiła prawdę w oczy. Czasem mówiła, czasem nie. Ale jedno jest pewne: kiedy już chciała coś powiedzieć, nikt nie potrafił jej uciszyć. 
— M. Wicha, "Rzeczy, których nie wyrzuciłem"
Reposted fromciarka ciarka vianothingforyou nothingforyou
ataga
1961 9fd9 500
Reposted fromassassinscreed assassinscreed viacrybitch crybitch
ataga
Bo umiem i lubię być sama, ale to jest okropna pułapka, gdy zacznie ci być dobrzej samej. Uzależnisz się od głupich seriali. Zdziczejesz.
— Elżbieta Narbutt-Eysymontt, niewidoma od 8 lat, "Równanie z niewiadomą", Polityka, 51-52/13
Reposted from1923 1923 viacrybitch crybitch
ataga
Zdałem sobie sprawę, o co chodzi z tą całą odwagą. Ona jest w naszych głowach. Nie rodzimy się z nią, nie uczymy się jej w szkole, nie czerpiemy jej z książek. To sposób myślenia, i tyle. To coś, w czym ćwiczymy umysł. Odwaga to wybór, którego dokonujemy.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viacrybitch crybitch
ataga
1916 bc93
Reposted fromkirke kirke viacrybitch crybitch
ataga
ataga
4185 726e 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viacrybitch crybitch
ataga
9444 3030
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl