Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ataga
1248 1cd6
Reposted fromzielono zielono viaMountainGirl MountainGirl
ataga
8940 6357 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMountainGirl MountainGirl
ataga
3833 a469 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaters laters
ataga
1974 0eb5 500
Reposted fromtfu tfu vialaters laters
ataga
Najbardziej przerażającą rzeczą w budzeniu się o 4 rano jest świadomość, że niektórzy wstają o tej porze pobiegać
— internet 2018
Reposted fromMatalisman Matalisman vialaters laters
ataga
Czas to niezwykła rzecz. Gdy czekasz na coś dobrego, niemal możesz poczuć jak się wlecze. Ale gdy pragniesz, by zwolnił, wszystko mija w mgnieniu oka. 
— Grey's Anatomy s15e12
ataga
5016 bd0c 500
Reposted frompiehus piehus viabreatheslow123 breatheslow123
ataga
4345 4e64
3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaM-M M-M
ataga
Czy wiedziałbyś co ze sobą zrobić, gdybyś w postaci innego człowieka, przyszedł spotkać i pomoc samemu sobie? Od czego byś zaczął żeby do siebie dotrzeć? Pytanie do namysłu.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
ataga
ataga
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"
Reposted fromJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja viaazazel azazel
ataga
    Często ludzie wybaczają innym, tylko po to aby tamci wciąż byli cząstką ich świata.
     
— julkiii.photoblog.pl
Reposted fromwelovekate welovekate viapozakontrola pozakontrola
ataga
Chciałabym w wieku 75ciu lat usiąść na ganku z jakimś starszym panem i z czystym sercem powiedzieć: Wygraliśmy wszystko.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaensomme ensomme
ataga
4710 fb72 500
Reposted frommakle makle vialovvie lovvie
ataga
4574 dc67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialovvie lovvie
ataga
Nie trać nadziei - zawsze możesz znaleźć coś cudownego w jutrzejszej poczcie.
— Brown H. Jackson
Reposted fromlovvie lovvie
ataga
3619 3e12
Reposted fromawakened awakened viaensomme ensomme
ataga
Człowiek i jego życie to barwy. Nie ma w tym samej szarości.
http://seeik.pl/
Reposted fromSEEiK SEEiK
ataga
Nie liczą się pieniądze, sława i marka samochodu. Prawdziwa miłość jest ślepa i powoduje, że człowiek jest w stanie wiele poświęcić dla drugiej osoby, nie oczekując nic w zamian, poza szacunkiem, spełnieniem i wspólnym spędzaniem czasu. Rodzina stanowi najwyższe dobro i posłannictwo dla każdego człowieka.
http://seeik.pl/
Reposted fromSEEiK SEEiK
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl