Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ataga
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaSalute Salute
ataga
Za dużo myślę
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
Za gęsto śnię.
— maria peszek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
ataga
3975 e9f0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viap168 p168
ataga
5935 c0ce
ataga
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viabreatheslow123 breatheslow123
ataga
Wszystko kiedyś było trudne, nim stało się łatwe, więc nie poddawaj się.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabreatheslow123 breatheslow123
ataga
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viatete-a-tete tete-a-tete
ataga
5568 1f82
Reposted fromnyaako nyaako vialiveindarkness liveindarkness
ataga
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
ataga
Inspiruj świat.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ataga
Różnicą pomiędzy tym, kim jesteś, a tym, kim chcesz być, jest to, co z tym zrobisz.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ataga
Choćbyś się starał, i tak nie zawrócisz kijem rzeki.
I nawet gdybyśmy stawali na głowie, niektóre bajki po prostu nie mają szczęśliwego zakończenia.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamidnightlover midnightlover
ataga
8055 ca6c
Reposted frominto-black into-black viapiar piar
ataga
7363 de7d
Reposted fromgdybam gdybam
ataga
2189 7e05
Reposted fromgdybam gdybam
ataga
5995 45fd
Reposted fromgdybam gdybam
ataga
Kochanie, oboje wiemy.
Że noce zostały stworzone głównie po to, by mówić rzeczy, Których nie możesz wypowiedzieć następnego dnia
— Arctic Monkeys
Reposted fromgdybam gdybam
ataga
4366 8d21
Zachowujmy się po ludzku.  Rozmawiajmy. Ewentualnie zacznijmy się rozbierać .
Reposted fromzenibyja zenibyja viagdybam gdybam
ataga
Najbardziej boli nieradzenie sobie z tymi wszystkimi emocjami, które chciałoby się wykrzyczeć do świata. 
— damn..
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaaggape aggape
ataga
2118 9a06
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl