Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ataga
7728 2e29 500
Reposted from777727772 777727772 vianothingwrong nothingwrong
ataga
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaSalute Salute
ataga
#500
ataga
8081 a354 500
sprawy, które bolą
ataga
ataga
ataga
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
ataga
2625 6a6a 500
ataga
Nie wiem ja­ki jes­tem, ale cier­pię, gdy mnie de­for­mują... Wbrew wszys­tkiemu chcę być sobą
— Witold Gombrowicz
ataga
ataga
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea viaznikajac znikajac
ataga
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viaznikajac znikajac
ataga
4619 81af
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viazupelnie zupelnie
ataga
"Wszystko jest w rękach człowieka, dlatego należy myć je często".
— Stanisław Jerzy Lec "Myśli nieuczesane. Wszystkie"
Reposted frompodprzykrywka podprzykrywka viazupelnie zupelnie
ataga
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak via12czerwca 12czerwca
1416 cf9a 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viaSkydelan Skydelan
ataga
8957 54df 500
Noc jak każda inna...
Reposted fromissul issul viaduzedziecko duzedziecko
ataga
Na ten Nowy Rok chciałabym sobie życzyć tylko jednego... Chciałabym być szczęśliwa. Obojętnie z kim, nawet sama jak dotychczas, ale żebym była po prostu SZCZĘŚLIWA.
— 00:50
Reposted fromtak-niewiele tak-niewiele
ataga

Jesteś o wiele lepszym wierszem

Niż każdy, który ja

Rzetelnie sklecę,

Chcąc Cię uchwycić w tekście.

— "Mała" ~Rogucki
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis via12czerwca 12czerwca
ataga
Nienawidzę przebywania w skupisku ludzi, a zwłaszcza przepychania się między nimi. Wpadam wtedy w paranoję.
— Domi
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viaMadsentropiahigh Madsentropiahigh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl