Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ataga
6089 3ed6
Reposted fromnirvitii nirvitii
ataga
Bungo szedł z pośpiechem do domu, myśląc tylko o tym, żeby jak najprędzej zasnąć i o niczym już nie wiedzieć. Ogarnął go ostateczny wstręt do siebie, do ludzi i całego życia i czuł, że jeżeli się coś nie zmieni, nie zniesie siebie samego jednej chwili dłużej.
— Witkacy, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vianirvitii nirvitii
ataga
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix vianirvitii nirvitii
ataga
7947 d764 500
Reposted fromsoftboi softboi vianirvitii nirvitii
ataga
0165 ec12 500
ataga
ataga
ataga
Z impetem naprzód. Oto moje nowe motto. Niczego nie żałować. I nie oglądać się za siebie.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ataga
4832 f739 500
Reposted fromjutrzenka jutrzenka viawowlovely wowlovely
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu vialottibluebell lottibluebell
ataga
0232 31d9
Reposted frommaive maive viailolilo ilolilo
ataga
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viailolilo ilolilo
ataga
3698 aa2d
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viailolilo ilolilo
ataga
9365 17ea
Reposted fromlottee lottee viailolilo ilolilo
4228 ea94 500
Reposted fromwronia wronia viailolilo ilolilo
ataga
Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viailolilo ilolilo
7526 4859
Reposted frombwana bwana viailolilo ilolilo
ataga
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serce wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viailolilo ilolilo
ataga
- Ja nie chcę wygody. Chcę poezji. Chcę niebezpieczeństwa. Chcę wolności. Chcę dobroci. Chcę grzechu.
— A. Huxley, "Nowy wspaniały świat"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaseeyousoon seeyousoon
ataga
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viaseeyousoon seeyousoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl