Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ataga
A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?
ataga
7059 6a42
Reposted from4777727772 4777727772 viaawakened awakened
ataga
Im jestem starsza, tym bardziej wiem, kim nie chcę być.
Reposted fromosiaka osiaka viabreatheslow123 breatheslow123
ataga
1651 35c6
Reposted fromEtnigos Etnigos viabreatheslow123 breatheslow123
6901 160b 500
ataga
5797 6941
ataga
[...] wyrzuć ze swojego słownika dwa zwroty:  powinnam ”  w moim wieku W twoim wieku możesz prawie wszystko, dziewczyno.  I do niczego nie musisz się śpieszyć.  [...]  Każdy ma swoje własne tempo i nie ma co się oglądać na innych.  Bo to twoje życie [...].  Dlatego pomyśl, czego ty chcesz i na czym tobie zależy.
— Izabela Sowa, „Herbatniki z jagodami”
Reposted fromlifeless lifeless viabreatheslow123 breatheslow123
ataga
Wykształcenie nie oznacza tego, ile się uczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania tego, co wiesz, a czego nie.
— Anatol France
Reposted fromavooid avooid viabreatheslow123 breatheslow123
ataga
5348 3795
Reposted fromPoranny Poranny viaawakened awakened
ataga
ataga
Wiesz, nieistotne są te przelotne spojrzenia przy barze, ani te uśmiechy na korytarzu.  Nie liczą się ładne dziewczyny,  nie liczą się seksowne dziewczyny, ani nawet te, które dobrze całowały. Bo kiedy przychodzi taki wieczór, że po kilku piwach bardzo mocno chcesz z kimś pogadać to nie masz wątpliwość do kogo chcesz zadzwonić. 
— 15.11.14 (00.00) only2you.soup.io
Reposted fromOnly2you Only2you viajointskurwysyn jointskurwysyn
ataga
ataga
ataga
ataga
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow
Reposted frommonstrum monstrum viaskraweksiebie skraweksiebie
ataga
6027 1234
                                 Bonn, Germany
Reposted fromipo ipo viaskraweksiebie skraweksiebie
ataga
7320 f467 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viauaremyheaven uaremyheaven
ataga
Zrobiłabym wszystko, by pozostać jego teraźniejszością.
— Colleen Hoover - Maybe Someday
Reposted fromsouvenirs souvenirs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl