Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ataga
6069 5230
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viabeattman beattman
ataga
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialte lte
ataga
ataga
3225 7174
Reposted fromsonylein sonylein vialittlemermaid littlemermaid
ataga
nieśmiały, zamknięty w sobie, z niskimi umiejętnościami nawiązywania kontaktów z ludźmi, bojący się ludzi i robienia czegoś przed innymi, lubiący być zostawiony samemu.
— Introwertyk
Reposted frompesymista pesymista vialittlemermaid littlemermaid
ataga
Jesteś taka młoda, a już gorzko smakujesz.
— Plagiat 199
Reposted fromnivea nivea vialittlemermaid littlemermaid
ataga
Wiesz, mawiają, że niektóre rzeczy lepiej zostawić niedopowiedziane.
— Justin Timberlake - Cry Me A River
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viamessinhead messinhead
ataga
U mnie dobrze.
We mnie źle.
— z głowy o 04:10
Reposted fromlittlemermaid littlemermaid viamessinhead messinhead
ataga
6516 fc22 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamessinhead messinhead
ataga
Z perspektywy serca
Nie znam swego miejsca
— Romantycy lekkich obyczajów; 5 perspektyw
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamessinhead messinhead
ataga
ataga
9710 e108 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
ataga
9722 d495 500
"Współcześni samym sobie"
3699 315d 500
Reposted fromturquoise turquoise viaskraweksiebie skraweksiebie
ataga
1525 188f 500
Reposted fromhagis hagis viaawakened awakened
ataga
0265 12ec
Reposted fromnazarena nazarena viabreatheslow123 breatheslow123
ataga
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
ataga
Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.
— Marcin Świetlicki
9292 2786
ataga
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl